NMBU får beholde kontrollen over egne bygg. – Det er svært viktig for Ås og hele Follo

Regjeringen vurderte å la Statsbygg overta både Urbygningen og det nye veterinærbygget. Nå er planene skrinlagt.