Et hage- og parkanlegg med vannfall, dammer, stein og kunstverk tar form

I desember blir den første delen av uteområdene ved Campus Ås tilgjengelig for publikum. Grøntarealene får både estetiske og miljøvennlige kvaliteter.