ÅS: Etter det Ås Avis får opplyst er det inngått et flertallssamarbeid bestående av følgende partier:

AP (10 representanter), MDG (3 representanter), SV (2 representanter), Venstre (2 representanter) og Rødt (1) representant.

Ola Nordal blir ny ordfører, mens Jourunn Nakken (Venstre) blir ny varaordfører.

Dette sikrer et flertall med 18 representanter, av de totalt 33 som skal sitte i det nye kommunestyret.

Dette betyr at SP, en av valgets store seierherrer, som fikk inn fire kommunestyrerepresentanter, blir stående utenfor samarbeidet.

Etter det Ås Avis erfarer var det SPs krav om at Marianne Røed skulle få ordførerposten, som ekskluderte dem fra samarbeidet. Røed har vært varaordfører de siste fire årene.

Avtale undertegnet

Ås Avis får opplysningene bekreftet ved 19.30-tida fredag kveld, av Ivar Ekanger fra APs forhandligsgruppe.

-  APs forhandlingsgruppe på tre personer, bestående av Ola Nordal, Wenche Berg og meg selv har i kveld gitt sin tilslutning til en samarbeidsavtale basert på partiene du nevner, sier Ekanger.

Avtalen er undertegnet av alle fem partier.

De fem partiene har samtidig kommet til enighet om 8-10 politiske punkter det skal fokuseres spesielt på de neste årene.

Konstruktive samtaler

Ekanger vil ikke si hvilke konkrete punkter det dreier seg om, eller hvilke utfordringer han ser i et framtidig samarbeid.

- Nå er alle veldig slitne etter fem dager med forhandlinger. Men vi er veldig godt fornøyd med resultatet. Vi opplever at det har vært en veldig konstruktiv diskusjon. Det har være en veldig hyggelig samarbeidstone.

- Hvorfor er ikke en av valgets store vinnere, SP, med i konstellasjonen?

- Vi har hatt samtaler med alle partier som vi annså som potensielle samarbeidspartnere. SP kom inn i diskusjonen med det utgangspunktet at de villle ha ordførerposten ved Marianne Røed. KrF signaliserte at de ville støtte SP i dette kravet. Vi skulle gjerne hatt med både KrF og SP i et samarbeid, men resultatet ble ikke slik, sier Ekanger.

Ekanger sier at AP i Ås har fått i stand en løsning som ligner mye på den løsningen AP har fått til i Ski.

Ås Avis kommer tilbake med intervjuer med lederne for APs samarbeidspartier.