Funnene i undersøkelsen viser at 59 prosent av foreldrene flere ganger har sjekket barnas mobil, nettbrett eller PC uten å be om lov. 55 prosent mener de har rett og plikt til det.

– Vi foreldre har ansvar for å beskytte og trygge barna våre, også på nett og mobil. Men vi har også et ansvar for å respektere barnas rett til privatliv og ytringsfrihet, sier leder for Samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge, Ana Brodtkorb.

Hun forstår godt foreldrenes bekymring, men sier at tillatelse, tillit og tid er en bedre oppskrift enn snoking. FNs barnekonvensjon slår fast at barn har rett til privatliv og ikke skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv.

I barneloven står også det at foreldre har rett og plikt til å ta avgjørelser for barna sine. Fagansvarlig for oppvekst og inkludering i UNICEF, Kristin Oudmayer, advarer mot at for mye og ubegrunnet snoking kan gå ut over tilliten mellom foreldre og barn.

– Barn må få mulighet til å være barn, og å snakke med venner om ting de er opptatt av, uten å frykte at foreldrene snoker. Da risikerer vi å bygge dårligere og mindre tillitsfulle forhold mellom barn og foreldre, sier Oudmayer, som samtidig understreker at det er viktig at foreldre og andre voksne deltar i barns digitale liv.

Det er Telenor sammen med Den digitale foreldreskolen som har fått gjennomført undersøkelsen som er utført av Penetrace. (ANB-NTB)