SLIK DELER DU ABONNEMENTET DITT MED ANDRE I HUSSTANDEN

Den skjeve fordelingen av barneomsorgen i hjemmet – eller i hvert fall oppfattelsen av den som skjev – kommer fram i Arbeidslivsbarometeret til Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), skriver Dagbladet.

Andelen kvinner som mener de tar det meste av ansvaret har økt og ligger på 53 prosent. Andelen kvinner som mener denne oppgaven deles likt, har gått ned, noe som ikke har skjedd før i de ni årene undersøkelsen er gjennomført.

– Det gir grunn til bekymring når vi nå ser at utviklingen har snudd i negativ retning når det gjelder å ta ansvar for barna, sier YS-leder Jorunn Berland. Hun sier samtidig at det trolig er for tidlig å konkludere med at dette skyldes endringer i fedrekvoten i 2014. YS er spent på hvordan tredelingen av omsorgspermisjonen, som ble innført 1. juli i år, vil påvirke likestillingen.

Yngre kvinner og menn mener i større grad enn eldre kvinner og menn at omsorgsansvaret for barna deles likt.

– Likestillingen i hjemmet går fremover, men altfor sakte. Jeg håper vi vil se en betydelig endring om noen år, når nye generasjoner skaper hjem og familie, sier Berland.