Beboerne ville lage p-plasser på grøntareal. Da stengte kommunen av området med stein

Ski kommune har nå satt opp såkalte «betonggriser» for å hindre parkering på grøntarealet i Grenseveien mot Ås. Eiendomsutvalget ber administrasjonen se på saken på nytt.