Hva gjør denne campingvognen på pendlerparkeringen ved Nygårdskrysset?

På nytt får ØB meldinger om hensatte kjøretøy på pendlerparkeringen ved Nygårdskrysset. I tillegg til en bebodd campingvogn.