Søndag kan du oppleve en helt spesiell gudstjeneste i Ås arbeidskirke

Av

Søndag kl. 11 blir det musikk- og folkedansgudstjeneste i Ås arbeidskirke. Prost Hege E. Fagermoen slår ut drakta sammen med folkedanslaget Springar'n og spelemannslaget De Frilynte.