Ås Avis deler ut 100.000 kroner til gode formål i nærmiljøet. Nå kan du søke!

DELER UT PENGER TIL LOKALMILJØET: Som del av Amedia har Ås Avis fått 100.000 kroner som skal deles ut til gode formål i Ås kommune.

DELER UT PENGER TIL LOKALMILJØET: Som del av Amedia har Ås Avis fått 100.000 kroner som skal deles ut til gode formål i Ås kommune. Foto:

Av

Nå kan du søke støtte til lokale tiltak gjennom lokalavisen din! Ås Avis deler ut 100.000 kroner til gode formål i nærmiljøet.

DEL

Amedias 73 lokalaviser skal gi bort 25 millioner kroner i støtte til allmennyttige tiltak i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

For Ås Avis betyr det at vi skal dele ut 100.000 kroner i Ås kommune.

– Vi synes det er veldig stas å kunne være med å støtte noen av de frivillige som gjør en slik fantastisk innsats for kommunen vår, sier Henrik Christie, redaktør i Ås Avis

Sparebankstiftelsen DNB

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fire år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Kjøpet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB. Amedias gode resultater har gitt Amediastiftelsen muligheten til å nedbetale deler av lånet, og som følge av dette har Sparebankstiftelsen DNB stilt 25 millioner kroner til disposisjon for prosjekter for å styrke lokalsamfunnene.

– Det er en hovedoppgave for våre aviser å engasjere leserne og alle som bor i lokalsamfunnet til å delta i samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter. Nå styrker vi det tette båndet mellom Amedias aviser og lokalsamfunnene de dekker, sier Amedias konsernsjef Are Stokstad.

Disse kan søke

Lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn gjennom åpne aktivitets- og fritidstilbud rettet mot innbyggerne i hele kommunen, eller i noen lokalsamfunn, kan nå søke om støtte til definerte prosjekter eller enkelttiltak. Støtten kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter eller til helt nye. Målgruppen må omfatte aldersgruppen under 25 år. Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringsvirksomhet eller til rene religiøse eller politiske tiltak. Midlene som deles ut kan gis til ett eller flere tiltak.

Dette er første gangen lokalavisene skal fordele midler til lokale formål. Konsernsjef Are Stokstad mener det ligger til rette for flere tildelingsrunder senere:

– Fortsetter vi å skape gode resultater, vil tildelingen av midler fra våre aviser kunne fortsette, sier han.

Søk innen 25. mars

Søknad om støtte leveres innen 25. mars 2020 på soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia. Her kan du også lese mer om tildelingen. Innen 1. mai vil det offentliggjøres hvem som får midler fra Ås Avis.

– Vi oppfordrer selvsagt alle som er i målgruppen om å sende inn en søknad. Det finnes mange gode kandidater som fortjener en slik påskjønnelse i kommunen vår, avslutter redaktør Henrik Christie.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken