48 av Amedias 62 aviser har framgang i opplaget i 2016, viser de offisielle opplagstallene for norske aviser som ble lagt fram tirsdag. Med en samlet framgang i opplaget på 1,9 prosent er Amedia årets opplagsvinner. 

Fem Amedia-aviser har mer enn 10 prosents vekst. Vestby Avis topper listen med en framgang på 29,1 prosent, foran Fredriksstad Blad med 14,6 prosent, Røyken og Hurum Avis, 13,5 prosent, Ås Avis 11,9 prosent og Tvedestrandsposten 10,6 prosent.

Ås Avis fikk 214 nye abonnenter i 2016 og passerer dermed for første gang 2000 abonnenter og ender med et opplag på 2007.

Digital uttelling

- Ås Avis har hatt bra digital vekst i 2016. Innføringen av betalt innhold på nett har gitt oss nye kunder. Utfordringen er å lage digitalt innhold disse ønsker å lese, slik at vi beholder dem som abonnenter. Det er et arbeid vi kommer til å fortsette i 2017, i dialog med våre abonnenter, sier Henrik Christie, redaktør i Ås Avis.

Han sier Ås Avis vil fortsette å satse på de ultralokale sakene, bildeserier og alt det som reflekterer grasrotnivået i Ås kommune.

- Vi følger nøye med på hvilke saker som leses mest, noe som er en klar indikasjon på hva folk ønsker fra en lokalavis. Samtidig må vi dekke spennvidden av det som skjer i en spennende kommune som Ås, sier Christie. 

12 år siden sist

Det er 12 år siden forrige gang de offisielle opplagstallene viste vekst for Amedias lokalaviser.  Framgangen konsernets lokalaviser har skyldes først og fremst en kraftig vekst i digitale abonnement sammenlignet med 2015.

De offisielle opplagstallene viser hvor mange betalende kunder avisene i gjennomsnitt har hatt det siste året, enten som abonnenter eller som løssalgslesere. Samlet går det norske avisopplaget også i 2016 noe tilbake, men tilbakegangen er mindre enn på mange år.

48 aviser øker i opplag

De 48 lokalavisene til Amedia som kan vise til plusstall i 2016, utgjør et klart flertall av avisene med vekst i 2016.

- Framgangen er et resultat av endret strategisk fokus i Amedia hvor hovedfokus er en bevisst satsing på god og relevant lokaljournalistikk. Vi arbeider systematisk med å levere attraktivt lokalt innhold i alle våre lokalaviser. Det er dyktige og engasjerte medarbeidere i redaksjoner over hele landet som skaper det unike innholdet som resulterer i en kraftig abonnementsvekst, sier konsernsjef Are Stokstad i en kommentar.

Kundevekst

Opplagstallene bekrefter den kraftige kundeveksten Amedia har rapportert det siste året. Salget av digitale abonnementsløsninger har forsterket seg gjennom hele 2016. Målt i antall faktiske betalende kunder ved henholdsvis inngangen og utgangen av 2016, er veksten for Amedia-avisene sterkere enn det de offisielle gjennomsnittstallene for antall helårskunder gir uttrykk for. 

Ved inngangen til 2017 hadde Amedia-avisene nær 29.000 eller 6,5 prosent fler kunder enn ett år tidligere. I januar var hele 25 prosent, eller 121.000, kunder heldigitale abonnementer.

Digitalt innhold

- Amedia har satt en ny standard for abonnementssalg og digital innholdsstrategi. Vi har etablert en bærekraftig forretningsmodell der vi setter journalistikken i fokus. Forståelse for lesernes behov og utviklingen av innholdet i tråd med dette er avgjørende for å sikre lokalavisenes framtidige posisjon og rolle som lesernes førstevalg for digitalt innhold, sier Stokstad.

Amedias strategi handler både om å gi et attraktivt digitalt innhold hele døgnet og fortsatt utvikling av solide papiraviser. Høy digital rekkevidde sørger for at stadig flere eksponeres for Amedia-avisenes unike innhold.

Økt antall betalende kunder

Are Stokstad poengterer at strategien med å øke antall betalende kunder og aktive digitale lesere, er avgjørende for å lykkes også i annonsemarkedet framover.  Annonsørene etterspør mer skreddersydde løsninger, som det vil være mulig å tilby dem som følge av kundeveksten og sterk økning i lesingen i innlogget tilstand.

- Resultatet er at våre lokalaviser blir mer relevante og bygger sterkere relasjoner til både lesere og annonsører, sier Stokstad.

10 på topp prosentvis vekst

Avis/Opplag 2016/Prosentvis vekst

1. Vestby Avis 2.478, 29,1%

2. Fredriksstad Blad 17.875, 14,6%

3. Røyken og Hurums Avis  4.130, 13,5%

4. Ås Avis 2.007, 11,9%

5. Tvedestrandsposten 3.683, 10,6%

6. Lofotposten 5.357, 7,7%

7. Sande Avis 2.288, 7,6%

8. Nordlys 20.060, 7,4%

9. Bygdeposten 6.155, 6,5%

10. Lierposten 3.359, 6,2%