Ås blant landets mest bærekraftige kommuner

Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Ås kommune er den syvende mest bærekraftige kommunen i Norge, ifølge en undersøkelse gjennomført av Vista Analyse på oppdrag fra NHO.

DEL

ÅS: Undersøkelsen er en måling av norske kommuners bærekraft og evne til vekst, basert på indikatorer for arbeidsmarked, kompetanse, demografi og økonomi.

Kommunene med høyest bærekraft er preget av at en høy andel av befolkningen er i arbeid, at innbyggerne har høy utdannelse og har høy kjøpekraft, samtidig som kommunens økonomi er sunn og den generelle aldringen av befolkningen kompenseres gjennom innflytting og høye fødselstall.

De lavest rangerte kommunene er preget av høy uføreandel, lavt utdannet befolkning, lavt inntektsnivå, sammen med dårlig kommuneøkonomi, og befolkningen eldes kraftig ved at eldrebølgen forsterkes av utflytting.

- Veldig gledelig

- Dette er veldig gledelig. Vi ligger i toppen sammen med mange gode kommuner, sier Ellen Grepperud, fungerende rådmann i Ås kommune. Hun hadde forventet at Ås skulle komme bra ut i undersøkelser, men innrømmer å ha blitt positivt overrasket.

- Plasseringen skyldes høy kompetanse blant innbyggere. Vi har UMB og mange med høyere utdanning. Jeg tror også vi har gunstig befolkningssammensetning. Mange sliter med en eldrebølge, men i Ås er situasjonen gunstigere. Vi har mange unge mennesker som sikrerer en bærekraftig utvikling.

Også når det gjelder arbeidsplasser kommer Ås bra ut. - Vi har bra arbeidsdekning, med mange tilgjengelige arbeidstakere. Vi har også mange arbeidsplasser å tilby, sier Grepperud.

De 10 mest bærekraftige kommuner i Norge

1.Bærum

2. Oslo

3. Sola

4. Stavanger

5. Asker

6. Sandnes

7. Ås

8. Bergen

9. Randaberg

10. Oppegård

De 10 minst bærekraftige kommuner i Norge

430. Torsken

429. Gamvik

428. Bjarkøy

427. Ibestad

426. Loppa

425. Kvalsund

424. Vardø

423. Moskenes

422. Bø i Vesterålen

421. Vega

Artikkeltags