Vedtak i kommunestyret kan være ulovlig. – Kan ikke prioritere noen utbyggingsplaner framfor andre

Et vedtak i kommunestyret om å prioritere behandling av noen utbyggingsplaner fremfor andre kan være i strid med loven.