Ås har hatt størst befolkningsvekst i Follo i tredje kvartal. Det er det en spesiell grunn til. – Vi skulle gjerne sett enda mer boligutbygging

Av

Befolkningstallene per 1. oktober er ute, og utviklingen i Ås har «som vanlig» vært bedre enn snittet i tredje kvartal.