Endelig vedtak: Ås bosetter halvparten så mange flyktninger som myndighetene ber om

Av

Et flertall i kommunestyret endte opp med å gi bosetting til ti flyktninger i år.