Sånn skal Ås kommune styrke samarbeidet med frivilligheten

For første gang legger Ås kommune frem en frivilligmelding om hvordan samarbeidet med frivillige lag og foreninger skal styrkes.