Ny måling: Ås blant de beste kommunene i landet

I det nye kommunebarometeret til Kommunal Rapport rangeres Ås som den 36. beste kommunen i landet.