Vil legge ned lysløypa i Kroer

Rådmannen foreslår at lysløypa i Kroer legges ned og at lysløypene i Aschjemskogen, Bollerudåsen og Nordskogen utbedres.