Hvordan kan klimagassutslippene i Ås kuttes? Kommune vil høre dine forslag

Kommunen arrangerer to møter. Det første er tirsdag 26. november kl. 18 i Ås kulturhus. Det andre er torsdag 28. november på Sjøskogen skole.