Gå til sidens hovedinnhold

Svar til Oppegårdordfører Thomas Sjøvold

Artikkelen er over 3 år gammel

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ås kommune har vært helt tydelig på at vi ikke vil bli en del av den nye stor-kommunen, men vil utvikle oss som egen kommune. Vi dokumenterte overfor departementet at var robuste nok til å kunne utvikle oss alene, og et klart flertall av Ås sine innbyggere sa gjennom folkeavstemning et klart ja til å fortsette alene.

Da vi trodde sammenslåingsfaren var over, satt departementet i gang en sak om grensejustering mellom Ski og Ås. Store deler av nordre Ås skulle legges til den nye kommunen. Vi så ikke noen fordeler ved dette. I tillegg ville en slik deling av Ås kommune få store konsekvenser for levedyktigheten til Ås kommune. Heller ikke Stortinget mente at grenseendringen var en god idé. De fattet i desember vedtak om at prosessen med grenseendring skulle stoppes. Ordførerne i Ski og Oppegård var svært positive til grenseendringen, og ble nok svært skuffet over Stortingets vedtak.

Jeg har tidligere kritisert ordførerne i Ski og Oppegård for ikke å respektere vedtaket til Stortinget om at saken om grensejustering mellom Ås og Ski skal stanses. Spesielt ble jeg provosert av at de nevnte ordførerne mente de skulle gjennomføre en innbyggerundersøkelse i Ås, og spørre om innbyggerne i Ås heller ville bli en del av den nye Nordre Follo kommune.

LES OGSÅ: Det er lov å være uenig både med Ås kommune og Stortinget

Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård, lot seg provosere av mitt utspill. Hans svar kom i form av leserinnlegg. Siden innlegget er stilet til meg, tillater meg å svare på brevet.

Sjøvold skriver i sitt brev at Stortingets vedtak er dumt. Han mener videre at det må være lov å være uenig med Ås og Stortinget. Sjøvold er naturligvis i sin fulle rett til å være uenig med hvem han vil. Han kan til og med mene at de folkevalgtes avgjørelser er dumme. Men han må likevel forholde seg til dem.

Sjøvold skriver i sitt innlegg at Ås kommune heller bør utvikles syd, og ikke mot nord på Solberg. Solberg er tydeligvis allerede innlemmet i den nye kommunen som en del av deres utviklingspotensial. Både Ski og Oppegård visste hvor grensene sine gikk da de bestemte seg for å slå seg sammen til en kommune. Det at de nå oppdager at de har lite utviklingsmuligheter kan ikke gå ut over Ås kommune.

Sjøvold beskylder innbyggerne i Ås for å snylte på Ski sin infrastruktur. Dette er i beste fall en påstand som vitner om uvitenhet om de reelle forholdene. Ås kommune sørger for vann, avløp, renovasjon, skole, barnehage, helsetjenester, sykehjemsplass, omsorgsboliger, veier, snøbrøyting osv. til alle som bor i Ås kommune. Det er derfor vanskelig å forstå hvordan Sjøvold mener at Ås snylter på Ski kommune.

Ås kommune har gjennomført arbeidet som vi ble pålagt av kommunalministeren ved Fylkesmannen. Vi har utredet, vi har hatt innbyggerundersøkelser, folkemøter, samtaler og forhandlinger med de andre kommunene i Follo og vi har gjennomført en folkeavstemning. Som den kunnskapskommunen vi er har vi aldri på noe punkt i prosessen vært motvillige til å innhente kunnskap om alle sider av reformprosessen.

Men ett sted får jammen grensen gå. Vi har fattet et lovlig vedtak om å utvikle oss som egen kommune. Kommunalkomiteen og så Stortinget har sagt at prosessen skal stoppes. Nå forventer vi at vi kan bruke ressursene våre på andre ting. Vi vil bruke ressursene våre på å gi innbyggerne gode tjenester og på å videreutvikle kommunen som et attraktivt sted å bo og drive næring. Vi vil ikke bruke ressurser på å måtte kjempe for vår egen eksistens. Vi har allerede vist i en haug med utredninger at vi er en bærekraftig, levedyktig og robust kommune.

Det er interessant at Sjøvold kritiserer Ås for ikke å ønske kunnskap. Han ville nemlig ikke gjennomføre folkeavstemning i egen kommune. I Oppegård ble det kun gjennomført en innbyggerundersøkelse blant et utvalg av befolkningen. Kunnskapen om hva innbyggerne faktisk mente om sammenslåing var han ikke interessert i.

Selv om Thomas Sjøvold mener jeg tar for mye, kommer jeg til å fortsette å ta tranen min hver dag. Vi har tydeligvis fortsatt en kamp å kjempe. Jeg vil igjen understreke viktigheten av at vi samarbeider og respekterer hverandre og hverandres grenser i tiden som kommer. Jeg ser frem til et fruktbart samarbeid i fremtiden med både Nordre Follo og de andre kommunene i Follo.

Jeg takker for hilsningen fra Thomas Sjøvold, og ønsker han også en gledelig jul.

Kommentarer til denne saken