– Kuttet i flyktningtjenesten henger ikke på greip

Eskild Gausemel Berge (SV) mener det er selvmotsigende at kommunestyret har vedtatt kutt i flyktningtjenesten samtidig som kommunen blir bedt om å bosette flere flyktninger.