Ås voksenopplæring har byttet navn

Rektor ved voksenopplæringen i Ås, Svein M. Sirnes.

Rektor ved voksenopplæringen i Ås, Svein M. Sirnes. Foto:

Av

Fra og med 1.1.2020 får Ås kommunale voksenopplæringssenter navnet Ås læringssenter. Samtidig inngår Ås kommune samarbeid om voksenopplæring med Frogn og Vestby kommuner, med Ås som vertskommune.

DEL

Ås kommunestyre vedtok navnebyttet på sitt møte 11. desember.

Senteret har gjennomgått en del endringer de siste to årene, og det får en ny identitet gjennom vertskommunesamarbeidet med Frogn og Vestby.

- Vi fornyer og moderniserer deler av opplæringen, sier rektor Svein M. Sirnes.

- Vi har for eksempel fanget opp signalene fra sentrale myndigheter om å arbeidslivsrette introduksjonstilbudet, som blir en prioritert oppgave framover. Ellers har Ås læringssenter grunnskole for voksne, norskopplæring etter introduksjonsloven, fullverdig introduksjonsprogram for flyktninger, undervisning for voksne som har krav på særskilt tilrettelagt opplæring og kveldskurs i norsk.

Senteret holder til i Moerveien 10 i Ås.

Artikkeltags