Her er Høyres visjoner for Ås sentrum: - Rådhusplassen bør blir bilfritt torg og det er marked for nytt hotell

Bilfritt torg på Rådhusplassen, hotelltomt og kollektivterminal står på Høyre sin prioriteringsliste for sentrumsplanen.