Bruker titalls millioner på tomter i påvente av ny sentrumsplan i Ås

I Ås sentrum har tomter sakte, men sikkert, blitt kjøpt opp av eiendomsutviklere med sentrumsplanen i bakhodet. Nå har utvklingen nådd Langbakken, området med småindustri og næringsbygg på nedsiden av Ås stadion.