AKERSHUS: Sammen med Hedmark, Møre og Romsdal, Nordland, Oppland, Sogn og Fjordane og Troms, er Akershus blant de syv fylkene som bidrar mer enn landsgjennomsnittet til at elevene fullfører de studieforberedende programmene på videregående skole, viser resultatene fra en undersøkelse om skolebidrag som ble presentert av Kunnskapsdepartementet tirsdag.

For de studieforberedende utdanningsprogrammene bidrar Akershus positiv til karakterer og om elevene består året, men så vidt negativt når det gjelder frafall.

Bakgrunnen for undersøkelsen er å måle hvor mye skolene bidrar til positive resultater. Alle elever kommer med bagasje, i form av for eksempel foreldrenes utdanningsbakgrunn.

For de yrkesfaglige utdanningsprogrammene bidrar skolene i Akershus positivt til karakterer og om elevene består, men også her klarer ikke skolene å motvirke frafall.

– Tallene viser at det har mye å si hvilken skole eleven går på. Noen skoler bidrar mer enn andre til å løfte elevene faglig og hjelpe elevene å fullføre og bestå, og gir dermed elevene et bedre grunnlag for videre studier og jobb. Jeg forventer at skolene bruker undersøkelsen til å lære av hverandre, og tar tak i egne utfordringer, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Private skoler har ikke vært en del av undersøkelsen.

Undersøkelsen har ikke delt opp fylkene i regioner. De videregående skolene i Follo er Vestby, Ås, Ski, Drømtorp, Frogn, Nesodden og Roald Amundsen.

Skolene i Finnmark, Oslo, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Vestfold ligger under landsgjennomsnittet for studieforberedende programmer.