Ruster opp veibelysningen i Ås sentrum. Snart står resten av kommunen for tur

Ås kommune har satt i gang arbeidet med å oppgradere veibelysningen i Ås.