Slik vil rådmannen få kommuneøkonomien i pluss: - Eiendomsskatt eller kutt i tjenester

Rådmann Trine Christensen foreslår eiendomsskatt på bolig, effektivisering av kommunens drift og kutt i tjenestetilbudet for å unngå underskudd.