Planlegger fast matmarked i Ås. Nå leter han etter lokale produsenter

– Vi ønsker å få med alle som produserer mat lokalt i Ås, sier Bonde Johan Bjørneby på Dyster gård som er blant initiativtagerne til et nytt matmarked i bygda.