- Ta grep for å gjøre Ås sentrum mer levende

FRA P-PLASS TIL TORG: Studentene (f.v) Marius Ellefsen, Martin Løken og Anders Ildstad mener Rådhusplassen bør omreguleres i sentrumsplanen. Parkeringsplassene bør fjernes til fordel for myke trafikanter, torg og mer plass til uteservering, mener de.

FRA P-PLASS TIL TORG: Studentene (f.v) Marius Ellefsen, Martin Løken og Anders Ildstad mener Rådhusplassen bør omreguleres i sentrumsplanen. Parkeringsplassene bør fjernes til fordel for myke trafikanter, torg og mer plass til uteservering, mener de. Foto:

Studenter kaster seg inn i debatten om Ås sentrum med forslag til omforming av Rådhusplassen.

DEL

– Intensjonen om å gjøre Rådhusplassen til et torg er god. Men om man ikke samtidig gjør grep for å området mer attraktivt og tilgjengelig kan resultatet bli et tomt torg, sier Marius Ellefsen.

– Rådhusplassen er veldig bred. Vi regnet oss til en bredde på rundt 37 meter. Flere hovedgater i Europa er smalere enn Rådhusplassen i Ås. Det gir et stort potensial for folkeliv i sentrum, men en stor torgplass må støttes opp av funksjoner på begge sider som trekker folk dit, legger han til.

Sammen med medstudentene Anders Ildstad, Reidun Ertzeid og Martin Løken har Ellefsen utarbeidet en skisse med forslag til den nye sentrumsplanen for Ås.


NYE RÅDHUSPLASSEN?: Slik ser studentene for seg den nye Rådhusplassen. Med nesten alle P-plasser fjernet, torgplass og utvidet kulturhus.

NYE RÅDHUSPLASSEN?: Slik ser studentene for seg den nye Rådhusplassen. Med nesten alle P-plasser fjernet, torgplass og utvidet kulturhus. Foto:


Bevare identiteten til Ås

Studentgruppa foreslår å fjerne parkeringsplassen på Rådhusplassen og erstatte den med torgplass. Biler skal fortsatt kunne kjøre gjennom rådhusplassen, men bilveien skal gjøres smalere og det skal ikke være noen høydeforskjell mellom bilveien og resten av området.

– Vi ser for oss Rådhusplassen som et «shared space» mellom harde og myke trafikanter. Uten fortauskanter og kun parkeringsplasser tilrettelagt handikappede og personer med bevegelsesproblemer vil bilistene føle det naturlig å holde lav fart, sier Martin Løken, som også er ordførerkandidat for Ås MDG.

– Ås har historiske trekk med bygg i rød murstein både i sentrum og på campus. Denne linjen kan videreføres med at veibanen utformes med rød teglstein. Jeg mener det er viktig å ta grep for å bevare noe av identiteten til et sted som Ås når veksten skal bli så omfattende. Gode retningslinjer for dette bør være med i sentrumsplanen slik at de blir overholdt også flere år frem i tid, sier Marius Ellefsen.


MER TILGJENGELIG: Marius Ellefsen, Martin Løken og Anders Ildstad mener Kulturhuset og biblioteket bør bli mer tilgjengelig. De foreslår et tilbygg med ny inngang fra Rådhusplassen.

MER TILGJENGELIG: Marius Ellefsen, Martin Løken og Anders Ildstad mener Kulturhuset og biblioteket bør bli mer tilgjengelig. De foreslår et tilbygg med ny inngang fra Rådhusplassen. Foto:


Utvide kulturhuset

Forslaget innbefatter også en betydelig utvidelse av Kulturhuset med et tilbygg ut mot Rådhusplassen som blant annet skal gi et nordvendt inngangsparti.

– I dag er det ingen inngang til kulturhuset fra Rådhusplassen, kun gjennom hovedinngangen i Borggården. Vi forslår at kommunen bør bygge ut kulturhuset med ekstra etasjer samt tilbygg med inngangsparti ut mot Rådhusplassen. Det vil gi både nye kontorer som kommune trenger og bedre tilgang for innbyggerne til både kulturhuset og kommunale tjenester. Det vil også være et intensiv for folk til å bruke sydsiden av Rådhusplassen, sier Anders Ildstad.

Til slutt har de et siste stalltips for mer liv i sentrum:

– Serveringssted med rimelig øl er viktig for trekke flere studenter til sentrum, sier de.


Artikkeltags