Follo Futura i Ås er en av de beste i landet på å få folk ut i arbeid

Av

Follo Futura ble landets fjerde beste bedrift i å få folk ut i arbeid eller utdanning og holder fortsatt koken første halvår 2019.