– Flere må fullføre videregående skole slik som i Ås, sa fylkesråd Jacobsen da hun besøkte Ås vgs

Ås videregående er en foregangsskole når det gjelder lavt frafall og antall yrkesfagelever som får læreplass.