Samarbeider med Røde Kors om leksehjelp for Ås-elever. – Vi håper enda flere vil benytte seg av dette fine tilbudet

Ås videregående skole inngår samarbeid med leksehjelpstilbudet til Vestby og Ås Røde Kors.