– Åsgård skole kan bli et signalbygg i Ås

Landskapsarkitekt Sille Winsnes mener det er mulig å få til et godt og sammenhengende uteområde på Åsgård skole ned til rådhusparken, selv om fotavtrykket til skolebyggene reduseres.