Åsgårdelevene gikk helt til topps: Mest «beintøffe» i Akershus

Av alle elevene i Akershus som deltar i Beintøft-kampanjen er Åsgårdelevene de klart flinkeste til å gå eller sykle til skolen.