Barneskole og videregående samarbeider om undervisning

Elever fra idrettsfagslinja på Ås videregående får prøve seg som lærere for 7. klasse på Åsgård skole.