Fylket trekker innsigelsen mot planene for Åsgård skole

Fylkesutvalget vedtok mandag kveld å trekke innsigelsen mot planene Ås kommune har for utvidelsen av Åsgård skole.