Hedret Åsgård-elevene som ble fylkesmestre i Beintøft

7.-klassingene på Åsgård skole gikk helt til topps blant skolene i Akershus. Ingen andre var like flinke til å gå eller sykle til skolen.