– Vi er glade for at politikerne følger opp lovnader om Åsgård

FAU på Åsgård skole er glade for at kommunestyret har vedtatt et budsjett der nye Åsgård skole ikke utsettes.