Budsjettsprekk for barnevern og sosiale tjenester - rådmannen ber om 7 mill. kr ekstra

Rådmannen foreslår å tilføre til sammen 7 millioner kr til budsjettene for barnevern og sosiale tjenester i Ås.