Kommunen planlegger stor hugst ved Kroerløypa. – Nok trevirke til 12 millioner melkekartonger

I skogen ved Bjørnebekk skal kommunen sette i gang med flathugst. Målet er å være ferdige før skisesongen.