Sukenobu Kosaka holder Ås pent året rundt

Sammen med de andre fagarbeiderne i Ås kommune holder Kosaka orden på blomster, busker, trær og plener i Ås.