Vil bygge 160 miljøsertifiserte boliger på Maxbo-tomta: - Ambisjonen er å komme i gang med salg i løpet av sommeren 2020

Planene for å omgjøre det tradisjonsrike industri- og næringsområdet i Brekkeveien til boliger legges frem for siste runde med politisk behandling.