Lokale produsenter inntok Ås sentrum. - Vi satser å arrangere matmarked hver måned

Store og små matprodusenter satser på å bygge opp et fast månedlig matmarked i Ås.