Staten går inn med 1,1 mill. til psykisk helse for ungdom og studenter i Ås

Artikkelen er over 1 år gammel

Helsedirektoratet bevilger 1,1 millioner kroner til tiltak for bedre psykisk helse og rusforebygging i Ås.