Bane NOR avventer kommunestyrets vedtak om Holstadmarka

Politikerne i Hovedutvalg for teknikk og miljø vil nekte Bane NOR å bygge togparkering i Holstadmarka. Bane NOR vil ikke kommentere saken før kommunestyret har behandlet den.