Bane NOR skal finne «stallplass» til 55 tog mellom Ås og Ski

Massiv utbygging av jernbaneinfrastruktur kan begynne i Ås kommune om noen år.