- En god flerbrukshall vil frigi kapasitet til både sport og kultur

Aleksander Plur, rektor for Kulturskolen i Ås og Guri Drottning Aarnes, leder for Ås Idrettslag, er svært positive til bygging av en ny flerbrukshall.