Olav Fykse Tveit fra Ås nominert til preses for Bispemøte. - Gleder meg til å komme hjem til Ås

Teolog Olav Fykse Tveit fra Ås er innstilt av Bispemøte til ny preses.