Harald Eia kommer til Ås

Komiker, programleder og sosiolog Harald Eia kommer til Vitenparken 1. oktober.