Historielaget rykker ut mot riving av D6: - Viktig del av Åshistorien

Ås Historielag mener bevaring av D6 må prioriteres i planleggingen av nye Åsgård skole.