Mener det vil koste 7 mill. kr å flytte ungdomshuset Midgard hit

Ungdomshuset Midtgard skal snart flytte til Langbakken, men lokalene der trenger betydelig oppussing og utvidelse om ikke ungdomshusets tilbud skal bli redusert.